Umów Wizytę >>>

Terapia manualna


Terapia manualna wg. IFOMPT jest to cykl szkoleń specjalistycznych, których jestem studentem w Akademii OMT Polskiego Stowarzyszenia Ortopedycznej Terapii  Manualnej  w Warszawie. Jest to koncepcja holistycznego badania i leczenia pacjenta wg .międzynarodowych  standardów.

 Zajmuje się:

diagnozowaniem i leczeniem zaburzeń strukturalnych narządu ruchu (stawów, mięśni,

nerwów). Dzięki rozbudowanemu schematowi badania różnicującego, fizjoterapeuta jest w

stanie za pomocą szczegółowego wywiadu i badania odnaleźć zaburzone struktury, stwierdzić

stopień ich uszkodzenia oraz przeanalizować mechanizmy pojawienia się dolegliwości. Tym

samym stawia hipotezę zaburzenia strukturalnego u pacjenta. System szkolenia terapii

manualnej wiąże się przede wszystkim z obszernym wywiadem i wnikliwym badaniem, co w

przypadku odwracalnych zaburzeń narządu ruchu jest najistotniejsze. 

Leczenie polega na zniesieniu dysproporcji i przywracaniu fizjologicznej równowagi pomiędzy stawami, mięśniami i strukturami nerwowymi. Jako leczenie stosowane są techniki:

mobilizacji stawów, neuromobilizacje struktur nerwowych, leczenie tkanek miękkich (tj.

mięśni, więzadeł, ścięgien), a także medyczny trening funkcjonalny z użyciem urządzeń

treningowych dostosowanych do problemów pacjentów. Igłoterapia lecznicza, nowoczesne terapie powięziowe, terapia wisceralna. Analiza badań radiologicznych. System szkolenia jest ciągle aktualizowany zgodnie z najnowszymi doniesieniami badań naukowych (EBM, EBP). Akademia OMT Polskiego Stowarzyszenia Ortopedycznej Terapii Manualnej

Instruktorzy główni Akademii – Grzegorz Balik PT OMT, Andrzej Łahoda PT OMT, Rafał Krasicki PT OMT, Rafał Pluciński PT OMT.

 

Suche Igłowanie polega na stymulacji dysfunkcyjnych obszarów mięśnia i tkanki łącznej igłą akupunkturową. Dzięki suchemu igłowaniu terapeuta wpływa na elastyczność, konsystencję i jakość tkanki mięśniowo – powięziowej

Wg badań dr Langevin, rotacja igły powoduję „owijanie się” tkanki łącznej dookoła igły, tworząc swojego rodzaju kłębek. Po pewnym okresie czasu „kłębek”, czyli tkanka łączna rozluźnia się, przez co możemy mieć wpływ na ruchomość i elastyczność blizn.

Z drugiej strony, używamy suchego igłowania do likwidowania mięśniowo – powięziowych punktów spustowych (MPPS). MPPS to nadwrażliwy obszar w napiętym paśmie mięśnia szkieletowego. Dzielimy  MPPS na punkty aktywne i ukryte (latencyjne). Jedne i drugie powodują ból lokalny, ból rzutowany i dysfunkcję motoryczną tkanki mięśniowej. Różnica między ukrytym i aktywnym punktem spustowym polega na tym, że aktywny punkt spustowy powoduje objawy w sposób spontaniczny. Suche igłowanie może być stosowane w trakcie fizjoterapii w wielu schorzeniach i urazach, a jego skuteczność jest potwierdzona wieloma badaniami naukowymi. (źródło atmis.pl)
Jestem  uczestnikiem  kilku modułowego szkolenia autoryzowanego przez Uniwersytet Juan Carlos w Madrycie z Leczniczej Igłoterapii Suchej prowadzonego przez fizjoterapeutę Mateusza Kobylarza z Atmis.pl.

 

Ortopedyczna Terapia Manualna Kaltenborna i Evjentha to metoda postępowania

fizjoterapeutycznego opracowana przez dwóch norweskich fizjoterapeutów: Freddyego M.

Kaltenborna oraz Olafa Evjentha. Przedstawili oni całościowy system badania i leczenia

pacjentów z ortopedycznymi dysfunkcjami narządu ruchu zarejestrowany w urzędzie

patentowym jako:

Metoda została oparta na dorobku znanych ze swych publikacji lekarzy: dr. Jamesa Cyriaxa i

  1. Jamesa Mennella z St. Thomas Hospital w Londynie oraz Alana Stoddarda – lekarza

będącego jednocześnie nauczycielem osteopatii w British School of Osteopathy oraz w

London College of Osteopathy w Londynie. Koncepcja Kaltenborna i Evjentha przeznaczona jest dla dyplomowanych fizjoterapeutów.

Nauka w tej dziedzinie odbywa się w ramach szkoleń podyplomowych według ściśle

określonego programu przygotowanego przez organizację Kaltenborn – Evjenth International.

Szkolenia te wyposażają terapeutów w praktyczne umiejętności badania i leczenia

manualnego kończyn, kręgosłupa oraz stawów skroniowo-żuchwowych.

Masaż tensegracyjny – jest to nowe spojrzenie na wykorzystanie masażu w fizjoterapii. Polega na analizie połączeń i zależności pomiędzy strukturami autonomicznymi w obrębie układu ruchu jak i ich wpływu na funkcję nerwów i naczyń. Masażu Tensegracyjnego uczyłem się od twórców metody prof. Krzysztofa Kassolika, dr hab. Waldemara Andrzejewskiego. 

Terapia FDM – jest to model anatomiczny, w którym objawy kliniczne w połączeniu z mową ciała pacjenta dają możliwości diagnozy jednego lub kilku z sześciu specyficznych zniekształceń układu powięziowego.  Nazwa Facial ( łac. Wiązka inaczej w znaczeniu medycznym tkanka łączna), Distortion ( skręcenie), Model ( system założeń, pojęć i zależności między nimi pozwalający w przybliżony sposób opisywać-modelować- jakiś aspekt rzeczywistości ) oznacza dosłownie modelowanie skręcenia tkanki łącznej ( powięzi ). Zastosowanie „prostych” technik z terapii FDM, prowadzi bardzo często już po pierwszej wizycie do znacznej lub całkowitej poprawy objawów występujących u pacjenta. Fascial Distortion Model znajduje swoje zastosowanie przy schorzeniach kręgosłupa, zespole bolesnego barku, czy też zamrożonego barku, zapaleniach nadkłykci, artretyzmie, lumbago, urazach mięśni, zapaleniach ścięgna Achillesa i przy wielu innych jednostkach chorobowych. Za pomocą tego modelu możemy znacznie przyspieszyć proces gojenia, regeneracji i powrotu do pełnego obciążenia.

 Specjalistyczne szkolenia  FDM skończyłem w firmie Angitia, która  jedynym w Polsce certyfikowanym przedstawicielem światowej organizacji IFDMO. 

Funkcjonalna Terapia Manualna FMT- Functional Manual TherapyTM to spójny system

łączący leczenie mechaniki stawów, ruchomości tkanek miękkich, mobilności struktur

nerwowo-krwionośnych, a także ruchomości-plastyczności trzewi z manualną reedukacją

nerwowo-mięśniową (PNF) w celu usprawniania i przybliżania funkcji ruchowych człowieka

do funkcji i ruchu optymalnego. Metoda/ system został stworzony w USA przez

fizjoterapeutów Grega i Vicky Johnsons. W Polsce szkolenia są prowadzone poprzez Institute

of Phisical Art. Poland, doskonałych fizjoterapeutów dr Grzegorza Paprockiego, Pawła

Laskowskiego jak i samych twórców Grega i Vicky Johnson.

PNF podstawowy – Prorioceptive Neuromuscular Facilitation (torowanie nerwowo-

mięśniowe). PNF posiada własną filozofię i zasady pracy z pacjentem. Celem terapii jest

praca nad funkcją, która jest najważniejsza dlapacjenta. Terapia daje możliwości pełnego

wykorzystania rezerw tkwiących w organizmie, motywuje do dalszego działania, zapewnia

bezbolesną pracę, bez traumatyzujących psychicznych i fizycznych doznań.Kurs skończyłem

u świetnego instruktora IPNFA Aleksandra Lizaka w jednej z najlepszych polskich firm

szkoleniowych Reha+ .

Medycyna Ortopedyczna wg.dr.Cyriax’a – Metoda Medycyny Ortopedycznej opracowana

przez angielskiego ortopedę J. Cyriaxa uczy diagnostyki i leczenia pacjentów ze schorzeniami

Narządu Ruchu. Ze względu na unikalny system szczegółowego, precyzyjnie

usystematyzowanego badania klinicznego pozwala na stawianie precyzyjnych diagnoz.

Metodami terapeutycznymi metody są : manipulacje, głęboki masaż poprzeczny. Jestem w

trakcie nauki metody prowadzonej przez doskonałych instruktorów Dr. Artura Biela i

Dr.Dirka Lammertijna w jednej z najlepszych polskich firm szkoleniowych Reha + .

Kinesio Taping KT1 podstawowy i KT2 zawansowany – ukończyłem oryginalny kurs metody

dr Kenzo Kase polegający na działaniu specjalnych elastycznych taśm wpływających na

ludzki organizm poprzez działanie poprawiające zakres ruchu jak i działanie, przeciwbólowe i

stabilizujące. Jest to oryginalny kurs Międzynarodowego Stowarzyszenia KinesioTaping

(zrzeszającego ponad 78 krajów). Kurs został przygotowany przez firmę Kinesio Polska i

poprowadzony przez doskonałą instruktor mgr Emilię Karczewską.

Taping w rehabilitacji i sporcie , Taping w terapii manualnej– polega na zastosowaniu

plastrów elastycznych i nieelastycznych w terapii manualnej i sporcie jako dodatkowa terapia

uzupełniająca. Organizatorem jest firma autorów metody – Fizjokursy

Analiza radiologiczna w ortopedii i traumatologii narządu.- analiza radiologiczna

RTG,KT,MRI poprowadzona przez świetnego instruktora dr n. med. Konrada Dobieckiego z

Katedry i Kliniki Ortopedii, Traumatologii i Onkologii Pomorskiego Uniwersytetu

Medycznego w Szczecinie, organizatorem jest bardzo dobra firma szkoleniowa Kinezio

Mobiderm w leczeniu obrzęków limfatycznych – kurs terapii przeciwobrzękowej francuskiej

firmy ortopedycznej Thuasne poprowadzony poprzez świetnego specjalistę dr.Sławomira

Pyszniaka.

Terapia mięśniowo-powięziowego rozluźniania z tapingiem rehabilitacyjnym jest moją propozycją terapii którą często wykorzystuję.

ma na celu uśmierzanie bólu i uwalnianie tzw. restrykcji tkankowych ( ograniczeń w układzie

mięśniowo-powięziowym prawdopodobnie powodujących ból).

Terapeuta w trakcie terapii wykorzystuje kilka metod terapii manualnej mięśniowo-

powięziowej i tapingu rehabilitacyjnego ( technik plastrowania elastycznego czyli

kinesiotapingu i tapingu plastrami sztywnymi) .Podczas sesji terapeutycznej fizjoterapeuta

może użyć technik igło terapii powierzchownej jeżeli będą istniały wskazania do

zastosowania tej terapii. W celu utrwalenia efektów terapii i działania przeciwbólowego

fizjoterapeuta wykonuje ćwiczenia z terapii PNF ( proprioceptywnego torowania nerwowo-mięśniowego.)Połączenie tych kilku metod fizjoterapeutycznych może być stosowane wspomagająco przyterapii manualnej jak i niezależna terapia.